2 Views

Oszczędzanie na przyszłość dziecka

Bardzo często dzieci są dla swych rodziców całym światem, nic więc dziwnego, że pragną oni zagwarantować swoim potomkom łatwiejszy start w przyszłość lub elitarny poziom edukacji. Zazwyczaj jednak trudno zebrać w krótkim okresie czasu odpowiednią sumę. Oszczędzanie dla dziecka, podobnie jak gromadzenie oszczędności na okres emerytalny, warto rozpocząć jak najszybciej, dzięki czemu nawet niewielkie sumy pozwolą zgromadzić interesującą kwotę.

Długoterminowe oszczędzanie daje najlepsze efekty, ponieważ pozwala niewielkim kosztem zebrać znaczącą sumę kapitału. Wybór metody nie zawsze jest już jednak tak oczywisty. Produkty oszczędnościowe z przeznaczeniem na przyszłość dzieci oferują zarówno banki, fundusze inwestycyjne, jak i towarzystwa ubezpieczeniowe. Jednak charakterystyka poszczególnych produktów znacznie różni się między sobą.
Polisy posagowe

Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują rodzicom polisy posagowe. Nie jest to dokładnie rozwiązanie oszczędnościowe, lecz rozwiązanie zabezpieczające dziecko przed niektórymi konsekwencjami utraty rodzica. Posiadanie polisy posagowej pozwala w razie nieszczęścia na wypłatę młodemu człowiekowi znacznej sumy pieniędzy. tu od warunków znajdujących się w umowie zależy sposób wypłaty, np. wypłata jednorazowa, wypłata w miesięcznych ratach rozpoczynając od momentu wypadku lub po osiągnięciu przez dziecko określonego wieku.

Jeśli jednak nic się nie wydarzy, a rodzina szczęśliwie dotrwa do okresu dojrzałości dziecka, następuje wypłata zgromadzonej sumy na konto młodego człowieka w sposób wcześniej ustalony. Suma ta jest jednak niższa niż wpłacona, ponieważ część składki przeznaczana była na ubezpieczenie.
Fundusze inwestycyjne

Fundusze oferują różnego rodzaju rozwiązania, mniej lub bardziej bezpieczne inwestowanie. Umożliwiają pomnożenie oszczędności odkładanych na przyszłość dziecka, ale nie gwarantują bezpieczeństwa kapitału. Kilka nietrafionych inwestycji może doprowadzić do utraty znacznej części wpłaconej sumy. Ze względu na cel, warto wybierać tu najbezpieczniejsze formy inwestowania, choćby w rynek obligacji, co rzeczywiście zapewni dziecku możliwość skorzystania z odkładanych oszczędności.
Depozyty bankowe

Mniej opłacalną od poprzedniej, lecz znacznie bardziej bezpieczną metodą oszczędzania na przyszłość dziecka jest wykorzystanie depozytów bankowych. Mogą to być konta oszczędnościowe, bądź lokaty bankowe, które gwarantują bezpieczne oszczędzanie. W tym przypadku dziecko do dyspozycji otrzyma jedynie równowartość wpłaconych na rachunek kwot, ponieważ oprocentowanie lokat bankowych i kont oszczędnościowych ma jedynie za zadanie przeciwdziałać inflacji. Zarządzanie środkami finansowymi można prowadzić samodzielnie lub przekazać specjaliście, dzięki czemu w portfelu inwestycyjnym znajdą się najlepsze lokaty w danym okresie czasu.

Ciekawe wpisy o budownictwie i architekturze:

About the author:
Has 117 Articles

RELATED ARTICLES
Tagi: turnabol, kostka fakturowana producent, kinesiotaping bielsko biała, Szamba Betonowe Lesko, Drepo zadaszenia tarasów, blog początkującego elektronika, żwir siany ostrów, redox extreme efekty, baront schody, wałki pa66, złomowanie auta tarnobrzeg

Back to Top