2 Views

Podział kont księgowych

W pracy księgowego wiedza to podstawa – zbieranie i systematyzowanie informacji dotyczących księgowości jest podstawą bezproblemowego wykonywania usług rachunkowych i pokrewnych. Dlatego też idąc na kurs podstawy księgowości, można dowiedzieć się wszystkiego w temacie księgowości. Między innymi fundamentem jest wiedza dotycząca kont księgowych.
Czym jest konto księgowe?

Kontem księgowym nazywa się specyficzne dla rachunkowości ewidencje, które służą do ujmowania przeprowadzanych na bieżąco operacji gospodarczych. Operacje te są zapisywane na koncie oraz podlegają one sumowaniu, aby w ten sposób stworzyć obroty, a mianowicie sumę zapisów po jednej stronie konta. Na kontach księgowych grupuje się wszystkie jednorodne operacje gospodarcze. Ma to na celu odzwierciedlenie stanu określonych pasywów, aktywów oraz wyników – przychodów, kosztów, strat i zysków.

kurs księgowości
Elementy kont księgowych

Wszystkie prowadzone konta księgowe posiadają między innymi następujące elementy:

nazwa konta – dopasowana jest to dotyczących go elementów gospodarczych
symbol cyfrowy – przeznaczony do identyfikacji
dane identyfikacyjne każdej operacji – to przede wszystkim data wykonania operacji, numer dowodu księgowego, data zapisu oraz treść operacji
kwota, na którą opiewa operacja

Konta księgowe teowe – dwustronne

W przypadku kont dwustronnych, które od litery T nazywane są też teowymi, wyróżnia się dwie strony zapisów. Po stronie lewej, która określana jest nazwą Debet lub Winien zapisuje się operacje gospodarcze dotyczące obciążeń konta. Po stronie prawej natomiast, którą określa się nazwami Credit lub Ma wpisuje się uznania albo zapisania na konto.
Podział kont księgowych

Konta księgowe dzieli się na kilka różnych typów:

konta wynikowe – służą do przeprowadzania ewidencji;
konta bilansowe – nazywane też kontami księgi głównej, które ewidencjonują aktywy i pasywa bilansowe. Dostępne są konta aktywne, pasywne oraz aktywno-pasywne;
konta analityczne – nazywane inaczej kontami ksiąg pomocniczych, które prowadzone są do kont syntetycznych księgi głównej, w których zamieszcza się bardziej szczegółowe informacje dotyczące ewidencji.

Ciekawe wpisy o budownictwie i architekturze:

About the author:
Has 117 Articles

RELATED ARTICLES
Tagi: Sieciowy amplituner AV Yamaha RX-A3050, redox extreme efekty, wałki pa66, trioxygen 5, kaplica Santori, Gniewiński portal, docieplenie granulatem Radom, Usuwanie owłosienia żary, GAP Fakturowy BMW, biceps 34cm, kompleksowe usługi ślusarskie kraków

Back to Top